Lineaire hypotheek

Direct beginnen met aflossen. Steeds lagere maandlasten en geen schuld meer aan het einde van de looptijd. Dát is een lineaire hypotheek.

Bij een lineaire hypotheek betaalt u het geleende bedrag in gelijke delen terug. De aflossingsbedragen zijn tijdens de gehele looptijd hetzelfde. De rente wordt alleen berekend over dat gedeelte van de hypotheek dat nog niet is afgelost. Na elke aflossing wordt uw rentebedrag dus lager en hierdoor ook uw maandlasten. Is uw rente aftrekbaar? Dan kunt u steeds minder rente fiscaal aftrekken.

Het voordeel van een lineaire aflossing is dat u meteen begint met aflossen en elke maand hetzelfde bedrag aflost. Over de hele looptijd genomen betaalt u voor deze aflosvorm minder dan bij annuïtaire aflossing. Omdat u maandelijks hetzelfde bedrag aflost dalen zowel uw bruto als uw netto maandlasten gedurende de rentevaste periode. Het nadeel is dat u bij aanvang de hoogste lasten heeft.

Sluit u na 31-12-2012 voor het eerst een nieuwe hypotheek af of is uw oude hypotheek langer dan het lopend jaar +1 geleden afgelost, dan kunt u voor de aflossing van uw nieuwe hypotheek alleen nog kiezen voor annuïtaire of lineaire aflossing indient u gebruik wilt kunnen maken van het recht op renteaftrek.