Traditionele Levenhypotheek

 

Bij deze hypotheekvorm wordt er door middel van een
levensverzekering gespaard voor de aflossing. De hoogte van de einduitkering is
niet gegarandeerd. Het woord traditioneel duidt erop dat er inmiddels andere
varianten van deze hypotheekvorm zijn.

De kenmerken

- Er is geen verplichte aflossing tijdens de looptijd.

- Je hebt vaste maandelijkse lasten. Die bestaan uit rente en premie.

- Je profiteert maximaal van de fiscale mogelijkheden.

- Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheek in principe (gedeeltelijk) afgelost met de kapitaalverzekering.

- De uitkering van de gespaarde of belegde premies is belastingvrij, mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet.

- Vaak geldt een gegarandeerde rekenrente van 3%, met de kans op een hoger rendement.

- De combinatie hypotheekverstrekker/ verzekeraar ligt niet vast, maar is vrij.

Garantie tot 60%

In de meeste gevallen krijg je een gegarandeerde rentevergoeding
over het spaardeel van 3%. Dit wordt de vaste rekenrente genoemd. Deze
rentevergoeding zorgt voor een uitkering van 60% tot 70% van de hypotheekschuld
aan het einde van de looptijd of bij overlijden van de verzekerde. Voor deze
verzekering betaal je iedere termijn een vaste premie.

Hoger rendement

Meestal is het rendement dat de verzekeraar maakt met jouw
premie hoger dan 3%, wat uiteindelijk een hogere einduitkering oplevert.

Eindbedrag niet gegarandeerd

Bij een traditionele levenhypotheek is de opbouw van je kapitaal
(deels) afhankelijk van het behaalde rendement. Daarom staat het eindbedrag van
tevoren niet vast. Onze adviseurs kunnen je uitvoerig informeren over de
afweging tussen rendement en risico.

Fiscale vrijstelling

Bij hypotheken gecombineerd met een levensverzekering maak je gebruik van een speciale fiscale vrijstelling: de zogenaamde "fiscale vrijstelling voor kapitaalverzekeringen eigen woning". Deze vrijstelling houdt in dat je belastingvrij een kapitaal kunt opbouwen. Je betaalt geen belasting over het opgebouwde vermogen (het valt in Box I) en ook de uitkeringen zijn belastingvrij. Voor 2018 is de vrijstelling € 164.000,- per persoon. De vrijstellingen zijn eenmalig en gelden ook als er wordt uitgekeerd bij overlijden. Ben je gehuwd of woon je samen? Dan kun je onder voorwaarden zelfs rekenen op het dubbele. Voorwaarde is wel dat de hoogste jaarpremie niet meer dan tien maal de laagste jaarpremie bedraagt.

Het afsluiten van een nieuwe traditionele levenhypotheek is alleen nog mogelijk als u al een hypotheek had op 31-12-2012 die u aflost door middel van een Kapitaalverzekering Eigen Woning (een levensverzekering of spaarhypotheek verzekering met KEW-clausule), een Spaarrekening Eigen Woning (SEW) of een Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW). De waarde van het lopende product moet dan worden ingebracht op het nieuwe product, de looptijd mag niet worden verlengd en de inleg mag niet worden verhoogd (of in het geval van een gegarandeerd eindkapitaal mag het gegarandeerde kapitaal niet worden verhoogd).