Belastingen

Iedereen die werkt of een uitkering ontvangt krijgt te maken met de belastingaangifte. Voor veel mensen is het invullen van de jaarlijkse belastingaangifte een hel, toch hoeft dit helemaal niet. In de meeste gevallen is de belastingaangifte vaak hetzelfde, zijn er veranderingen opgetreden dan kan het soms wat anders zijn maar volgt men de aanwijzingen op het aangifteformulier dan kan het bijna niet mis gaan? Bijna iedereen heeft deze teksten weleens zien staan en helaas het tegendeel blijkt vaak waar. Nadat u een rood hoofd, een flinke dosis pijnstillers en een niet werkende DIGID heeft mogen achterhalen blijkt het invullen van de aangifte toch veelal uit te lopen op een serieus gevecht.

Belastingaangifte doen wij terwijl u wacht. Gewoon tijdens een bakje koffie of thee. Een half uurtje en vaak sneller, meer tijd kost het u niet. Wij vullen de aangifte digitaal in, verzenden deze voor u en bewaren de aangifte op onze server. Een uitdraai van de ingevulde aangifte, met wat u zal ontvangen of betalen, geven wij gelijk mee! Door deze manier van invullen is de ontvangstkans bij de belastingdienst namelijk het grootst en mochten ze hem onverhoopt kwijt raken, dan verzenden wij hem opnieuw met 1 druk op de knop. Leuker kunnen wij het niet maken.

Het invullen van de belastingaangifte hoeft niet altijd € 49,50 te kosten. Wij geven namelijk € 7,50 korting per product dat u al bij ons heeft lopen. Het zou dus zomaar kunnen zijn, dat als u een flink verzekeringspakket en hypotheek via ons heeft afgesloten dat het jaarlijks invullen van de belastingaangifte voor u gratis is. Wij noemen dit klantenbinding!

Tegenwoordig heeft de belastingdienst al een gedeelte van de belastingaangifte ingevuld bij mensen die al vaker aangifte hebben gedaan. Het is heel verstandig, dit deel heel goed na te kijken, aan te vullen en veelal aan te passen. De belastingdienst gebruikt namelijk gegevens van een eerder jaar en heel vaak veranderen veel zaken in een jaar. Goedkoop is vaak duurkoop en het gebruiken van de vooraf ingevulde aangifte kan dan ook voor hele nare verrassingen zorgen.

Tips Belastingaangifte

 1. Beschikking huur- en zorgtoeslag

 2. Zorg voor de beschikking voorlopige teruggave

 3. Een jaaropgave van iedere werkgever waarvoor werkzaamheden zijn verricht

 4. Een jaaropgave van andere inkomsten uit bv uitkeringen of lijfrentes

 5. Een opgave spaargelden (indien u als gezin over meer dan € 45.000,= beschikt)

 6. Een opgave openstaande leningen

 7. Een opgave restschuld hypotheek en betaalde rente ( ook wel jaaroverzicht genoemd)

 8. Een opgave gemaakte ziektekosten ( als tandarts etc)

 9. Een opgave betaalde alimentatie voor ex partner

 10. Een opgave gemaakte kosten jonge kinderen indien er sprake is van kinderalimentatie

 11. Gemaakte kosten niet thuiswonende en niet voor zichzelf kunnen zorgende kinderen of partner.

 12. Pensioenfactor A

 13. Een overzicht betaalde premies pensioenverzekering

 14. Een overzicht betaalde premies arbeidsongeschiktheidsverzekering

 15. Een overzicht giften

 16. Een overzicht inkomen uit bijvoorbeeld thuiswerk