Annuïtaire hypotheek

Direct beginnen met aflossen.Elke maand hetzelfde bruto bedrag betalen en geen schuld meer aan het einde van de looptijd. Dát is een annuïtaire hypotheek.

Bij een annuïtaire hypotheek betaalt u een vast bruto maandbedrag. In dit bedrag zitten zowel rente als aflossing. In het begin zit in uw maandbedrag een groot stuk rente en een klein stuk aflossing. Hoe langer de hypotheek loopt, hoe kleiner het rentedeel wordt en hoe groter het aflossingsdeel. In het begin lost u dus minder af, maar u gaat steeds meer aflossen. Doordat u steeds minder rente gaat betalen heeft u ook steeds minder belastingvoordeel van de renteaftrek. Hierdoor stijgt uw netto maandlast bij deze aflosvorm.

Het voordeel van annuïtaire aflossing is dat u precies weet welk bedrag u bruto per maand betaalt. Dit blijft gedurende de rentevaste periode immers gelijk. Bovendien is uw netto last bij aanvang lager dan bijvoorbeeld bij een lineaire aflossing. Nadeel is dat gedurende de looptijd uw nettolast stijgt.

Sluit u na 31-12-2012 voor het eerst een nieuwe hypotheek af of is uw oude hypotheek langer dan het lopend jaar +1 geleden afgelost, dan kunt u voor de aflossing van uw nieuwe hypotheek alleen nog kiezen voor annuïtaire of lineaire aflossing indient u gebruik wilt kunnen maken van het recht op renteaftrek.